dilluns, 11 de setembre de 2017

Contacte Psicologa Mollet del Valles. Carme Serrat

CONTACTE:
Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 
- 686 669 601
- 653811887
mcserrat@gmail.com

Tarifes. Preus. Psicologa a Molet del Valles


Carme Serrat Bretcha. Psicóloga a Mollet del VallèsCarme Serrat Bretcha

Psicòleg, Sexòleg i Logopeda Col. nº 3086.

Llicenciada en Psicologia  Adults i Infantil
 (Universitat de Barcelona)


TARIFES:
El cost de les sessions, que poden ser setmanals, quinzenals o mensuals, previ acord,
corresponen als preus  orientatius que estableix el Col.legi Oficial de Psicòlegs.
Mai hem deixat d’atendre cap persona, parella o nen per motius econòmics
. Ens adaptem a la situació sense cap problema.
ORIENTATIVES:
ADULTS: Entre 40/50 € cada sessió aproximadament. Que podran ser setmanals,
cada deu dies, quinzenals o mensuals.   Aqui entrarien, sempre amb el mateix preu,
 TERÀPIA INDIVIDUAL, D’ADULT O DE PARELLA
INFANTIL: Entre 30/40 € cada sessió aproximadament. Disposem d’un percentatge
elevat de tractaments subvencionats. Demani informació.

Carme Serrat Bretcha, Logopeda a Mollet del Vallès, Logopeda a Mollet Psicóloga, Logopedia Mollet, Psicogia Adults, Psicóloga a Mollet del Vallè, Psicologa Mollet

Logopeda a Mollet. Psicologa

Carme Serrat Bretcha. Psicóloga a Mollet del Vallès

Carme Serrat Bretcha

Psicòleg, Sexòleg i Logopeda Col. nº 3086.

Llicenciada en Psicologia  Adults i Infantil
 (Universitat de Barcelona)


El paper del logopedaDes que emeten les primeres passes als pocs mesos d'edat, fins que aconsegueixen expressar-se verbalment sense cap dificultat, els nens desenvolupen i construeixen la que serà la seva principal eina de comunicació: el llenguatge. No obstant això, no sempre evoluciona de forma adequada i en l'edat en què s'ha d'haver adquirit de forma completa, al voltant dels cinc anys, es detecten símptomes i evidències de desajustos o retards que necessiten la intervenció directa d'un especialista per resoldre'ls.

El logopeda s'ocupa dels trastorns que afecten el llenguatge, la veu i la parla
El logopeda és el professional que s'ocupa del diagnòstic i tractament dels trastorns que afecten el llenguatge, la veu i la parla. La seva actuació és imprescindible per a resoldre'ls, ja que una intervenció a temps d'aquests especialistes permet corregir en la majoria dels casos, sense massa dificultat, les disfuncions més freqüents.

Principals trastorns del llenguatge oral

Alguns trastorns del llenguatge estan associats a danys cerebrals, lesions auditives, dèficit intel·lectual o deficiències motores. Per tant, a més de la intervenció del logopeda, requereixen del tractament i supervisió per part d'altres professionals de la salut. En la resta dels casos, són simples trastorns durant el període d'adquisició del llenguatge i es poden solucionar amb una intervenció transitòria. Aquests són els més freqüents:

Retard en el desenvolupament del llenguatge: el nen registra dificultats en l'adquisició del llenguatge oral i té dificultat per iniciar i mantenir converses, relacionar paraules, ampliar el vocabulari o concordar els diferents elements d'una frase. En general, aquest trastorn té una resposta ràpida i efectiva al tractament del logopeda.
Dislàlies: la immaduresa del llenguatge provoca que el nen no articuli bé les paraules i distorsioni els sons abans dels 4 o 5 anys. Però de vegades, aquesta disfunció roman i afecta la pronunciació específica de determinats sons o fonemes, que en alguns casos s'ometen i en altres se substitueixen o s'alteren. És habitual amb algunes consonants com la "r", "s", "l" o "k" i en algunes síl·labes travades ( "ple", "tro", "fra") o inverses ( "des", "pas" , "tel"). La intervenció requereix un tractament amb exercicis constants per treballar el fonema afectat.
Tartamudesa: la disfèmia és un trastorn en la fluïdesa de la parla. Es caracteritza per repeticions freqüents o prolongacions de síl·labes o paraules que afecten al ritme del llenguatge. En molts casos afecta a nens a partir dels dos anys, però tendeix a desaparèixer abans dels sis anys de forma espontània, a mesura que es consolida el llenguatge. Si a partir d'aquesta edat el problema continua, cal intervenir amb l'especialista.
Trastorns de la veu: el més freqüent entre els nens és la disfonia, que consisteix en una alteració significativa en el timbre, to o intensitat de la veu. De vegades, es deu a una lesió orgànica (una inflamació o una cremada) i es resol quan se supera, però en altres casos l'origen és un mal ús de la veu per excés de crits o per falta de tensió muscular, entre d'altres motius .
Símptomes i senyals d'alerta

Alguns dels símptomes o senyals percebuts en nens entre 4 i 5 anys que alerten sobre possibles dificultats que ha de tractar un especialista de la logopèdia són:

Parla infantilitzada, difícil de comprendre per l'adult.
El nen té un vocabulari reduït i tendeix a utilitzar un llenguatge telegràfic, amb absència d'articles i pronoms.
Abusa dels gestos i la mímica per expressar-se.
Omet determinats fonemes que no sap pronunciar ( "Amon" per "pernil", "apato" per "sabata" o "pátano" per "plàtan").
Substitueix uns fonemes per altres que li resulten més fàcils de pronunciar ( "ter" per "vull", "Pezo" per "pes").
Distorsiona el llenguatge i dóna lloc a paraules gairebé inintel·ligibles.
Repeteix de manera convulsiva una síl·laba o diverses durant l'emissió d'una frase.
Interromp la parla del tot i continua, passat un temps, de forma sobtada.
Està ronc amb massa freqüència.
Respira amb la boca oberta.
Es registren canvis dràstics en la seva veu.

Logopeda a Mollet Psicóloga, Logopeda a Mollet del Vallès, Logopedia Mollet, 

Psicogia Adults. Psicologa Mollet del Valles

Carme Serrat Bretcha. Psicóloga a Mollet del Vallès

Carme Serrat Bretcha

Psicòleg, Sexòleg i Logopeda Col. nº 3086.

Llicenciada en Psicologia  Adults i Infantil
 (Universitat de Barcelona)

PECULIARITATS A LA TERÀPIA EN ADULTS


Som el que vivim i som el que fem per canviar el que som
tractament psicològic

Els problemes psicològics es formen a la persona a través de les relacions que manté amb el món i amb els altres en interacció amb les demandes i nombroses exigències de la societat actual. En la teràpia psicològica observem que quan tenim problemes, amb freqüència adoptem una sèrie de conductes problemàtiques que ens indiquen que la persona no s'adapta a les demandes de la seva vida.

Resultat d'imatges de IMAGENES PERMITIDAS PSICOLOGO GRATIS

La tasca del psicòleg en la teràpia psicològica serà guiar la persona, per a adoptar noves maneres de pensar i afrontar la realitat que li permeti l'alleujament i superació de l'angoixa, la depressió i l'estrès i la millora general en la qualitat de vida, felicitat i satisfacció.
Els trastorns emocionals constitueixen un important problema de salut pública i nombrosos problemes aparentment físics, tenen el seu origen en conflictes emocionals no resolts. Alguns exemples són la hipertensió, símptomes gastrointestinals, mals de cap, problemes a la pell, de son i un llarg etcètera ..

Per això, cal comprendre, resoldre, educar i prevenir problemes fomentant la responsabilitat i el coneixement de la persona en el propi control de la salut emocional, fomentant un paper actiu en el seu canvi durant la teràpia psicològica.

El psicòleg terapeuta és un expert en avaluar, comprendre i treballar la conducta i els processos mentals. Mitjançant una teràpia psicològica adequada se superen els trastorns emocionals i també dificultats en la relació amb els altres, com la timidesa, dèficit d'habilitats socials, problemes de parella, etc.


Moltes persones sense problemes greus busquen també ajuda professional per entendre millor els seus comportaments i sentiments, per fomentar la seva autocreixement i el seu desenvolupament personal, prevenint així també l'aparició de trastorns psicològics, millorant el seu benestar i el seu estat de salut i enfortint les parts sanes i saludables que posseeix la persona.

Psicogia Adults, Psicóloga Mollet del Vallès, Psicologo Mollet,

Psicologia Infantil Mollet . Psicologa Infantil

Carme Serrat Bretcha. Psicóloga a Mollet del Vallès

Carme Serrat Bretcha


Psicòleg, Sexòleg i Logopeda Col. nº 3086.

                  
                             TOTA LA INFO:    CARME SERRAT BRETCHA
PECULIARITATS DE LA TERÀPIA INFANTIL

La teràpia psicològica infantil, per les pròpies característiques dels nens,
posseeix una sèrie de particularitats que, a més, comporten un tipus d'habilitats
específiques per part del terapeuta.
a. Característiques del terapeuta infantojuvenil (Rosa i Olivares, 2010)
- Coneixement extens i precís de la seva disciplina, així com del curs
evolutiu humà i, concretament, del desenvolupament del nen. Ha de prestar
atenció a les normes culturals, ja que poden ajudar a discriminar la
gravetat dels problemes.
- Habilitat per a exercir el seu treball no només amb nens, sinó també
amb adults, ja que sovint formen part integral de la intervenció.
A més, conèixer l'estat psicològic dels adults amb els quals conviu el
nen ofereix molta informació sobre l'origen i manteniment del
problema.
- Capacitat per implicar el nen en la teràpia mitjançant les estratègies
adequades (jocs apropiats segons l'edat, contractes, ambient
agradable ...).
- Habilitats de comunicació adequades i adaptades al nivell de
comprensió del nen, alternant la comunicació verbal i no verbal,
utilitzant suport visual (dibuixos, tasques de llapis i paper, imatges ...).

Resultat d'imatges de IMAGENES PERMITIDAS INFANTIL GRATIS

b. Falta d'autonomia dels nens: el paper dels adults
Els nens no solen ser els demandants de la teràpia, ja que a
sovint no són conscients del problema, de la seva dimensió o, en molts casos,
per a ells no hi ha cap problema. De manera general, són els adults els que
consideren la necessitat que els seus fills, alumnes, pacients ... acudeixin al psicòleg,
ja sigui perquè són comportaments molestos per a ells mateixos o per a la vida
familiar, perquè aprecien que alguna cosa causa sofriment en el nen o perquè creguin que
pugui suposar un problema en el futur.

Per aquesta raó, un primer pas serà discernir si aquesta demanda que
presenten els adults és adequada i beneficiosa per al nen, atès que podria
ocórrer que es basi en el desconeixement sobre algun aspecte del desenvolupament
normal infantil.
El procés terapèutic es durà a terme amb pares / tutors i nens per
diverses raons:
- Com psicòlegs, quan la teràpia es porta a terme amb un menor d'edat, el
Codi Deontològic que regeix la nostra professió ens obliga a obtenir el
consentiment informat per part dels responsables de l'infant, així
com a informar-los del procés terapèutic.
- Els pares / tutors tenen un paper fonamental com a agents del
canvi. Molt probablement hagin contribuït a l'inici i / o
manteniment del problema i més pot ser que el problema estigui molt
relacionat amb situacions específiques de la seva interacció. Implicar els
adults responsables serà fonamental per garantir l'èxit de la
teràpia, bé sigui canviant aspectes fonamentals del seu comportament
o com coterapeutes dels canvis que es promouen en teràpia.
c. Característiques de la intervenció amb els pares o tutors

Per tot l'exposat en l'apartat anterior, en el procés terapèutic
hi ha un objectiu transversal als objectius concrets del cas: que els adults
posseeixin el coneixement suficient sobre el funcionament del comportament
infantil perquè puguin ser cada vegada més autònoms en la modificació del
comportament dels nens. Així, activitats com l'explicació de l'anàlisi
funcional del problema o l'explicació dels principals processos d'aprenentatge
seran elements fonamentals en la intervenció psicològica si volem
garantir no només l'èxit de la teràpia sinó el manteniment dels canvis a
llarg termini.

Ja que està demostrat que l'actuació immediata sobre el problema
resulta més eficaç, estar present en el context on apareix resulta de
especial rellevància. És per això que es té molt en compte la presència d'altres
professionals (professors, educadors ...) a l'hora d'elaborar la intervenció.

En qualsevol cas, encara que el paper dels pares sol ser primordial en el
procés terapèutic, la decisió sobre si intervenir només amb el nen, només amb
els adults o amb tots dos dependrà de variables específiques del cas, no
tant de l'edat sinó més aviat del tipus de problema i del desenvolupament maduratiu
del nen. Independentment de la decisió, el psicòleg ha d'informar i
sol·licitar permís com a pas previ a la intervenció. A més, cal ser cauts

Carme Serrat Bretcha. Psicologa a Mollet del Valles

Carme Serrat Bretcha
Psicòleg, Sexòleg i Logopeda Col. nº 3086.
Llicenciada en Psicologia  Adults i Infantil
 (Universitat de Barcelona)


Co-fundadora del Centre de Psicologia Apliacada de Mollet del Vallès, 
entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,  adolescents i nens.
Dedicada a la Docència i a les Psicoteràpies en diversos àmbits.
Professora d’integració Social, també en l’àrea de l’Atenció   a persones
 en situació de dependència.
Docent en Comunicació alternativa i augmentativa.
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universitat Autonoma de Barcelona)
Certificació per al Tractament de la Fundació Catalana del Sindrome de Down.
Diagnòstic i Teràpia Infantil (Institut Medic del Desenvolupament Infantil)
Tutora de practiques Universitat de Barcelona  Universitat Ramon Llull
Terapeuta Sexual i Familiar
Coordinadora de l’Institut Superior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
Assessora Psicològica d’escoles bressol.
Assessorament a pares
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.


CONTACTE:


Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES
www.psicologosmollet.com
BARCELONA
Tel 93 570 71 54 
- 686 669 601
- 653811887
mcserrat@gmail.com
_________________
TARIFES:
El cost de les sessions, que poden ser setmanals, quinzenals o mensuals, previ acord,
corresponen als preus  orientatius que estableix el Col.legi Oficial de Psicòlegs.
Mai hem deixat d’atendre cap persona, parella o nen per motius econòmics
. Ens adaptem a la situació sense cap problema.
ORIENTATIVES:
ADULTS: Entre 40/50 € cada sessió aproximadament. Que podran ser setmanals,
cada deu dies, quinzenals o mensuals.   Aqui entrarien, sempre amb el mateix preu,
 TERÀPIA INDIVIDUAL, D’ADULT O DE PARELLA
INFANTIL: Entre 30/40 € cada sessió aproximadament. Disposem d’un percentatge
elevat de tractaments  subvencionats. Demani informació.
_____________________
PECULIARITATS DE LA TERÀPIA INFANTIL
La teràpia psicològica infantil, per les pròpies característiques dels nens,
posseeix una sèrie de particularitats que, a més, comporten un tipus d'habilitats
específiques per part del terapeuta.
a. Característiques del terapeuta infantojuvenil (Rosa i Olivares, 2010)
- Coneixement extens i precís de la seva disciplina, així com del curs
evolutiu humà i, concretament, del desenvolupament del nen. Ha de prestar
atenció a les normes culturals, ja que poden ajudar a discriminar la
gravetat dels problemes.
- Habilitat per a exercir el seu treball no només amb nens, sinó també
amb adults, ja que sovint formen part integral de la intervenció.
A més, conèixer l'estat psicològic dels adults amb els quals conviu el
nen ofereix molta informació sobre l'origen i manteniment del
problema.
- Capacitat per implicar el nen en la teràpia mitjançant les estratègies
adequades (jocs apropiats segons l'edat, contractes, ambient
agradable ...).
- Habilitats de comunicació adequades i adaptades al nivell de
comprensió del nen, alternant la comunicació verbal i no verbal,
utilitzant suport visual (dibuixos, tasques de llapis i paper, imatges ...).
Resultat d'imatges de IMAGENES PERMITIDAS INFANTIL GRATIS
b. Falta d'autonomia dels nens: el paper dels adults
Els nens no solen ser els demandants de la teràpia, ja que a
sovint no són conscients del problema, de la seva dimensió o, en molts casos,
per a ells no hi ha cap problema. De manera general, són els adults els que
consideren la necessitat que els seus fills, alumnes, pacients ... acudeixin al psicòleg,
ja sigui perquè són comportaments molestos per a ells mateixos o per a la vida
familiar, perquè aprecien que alguna cosa causa sofriment en el nen o perquè creguin que
pugui suposar un problema en el futur.
Per aquesta raó, un primer pas serà discernir si aquesta demanda que
presenten els adults és adequada i beneficiosa per al nen, atès que podria
ocórrer que es basi en el desconeixement sobre algun aspecte del desenvolupament
normal infantil.
El procés terapèutic es durà a terme amb pares / tutors i nens per
diverses raons:
- Com psicòlegs, quan la teràpia es porta a terme amb un menor d'edat, el
Codi Deontològic que regeix la nostra professió ens obliga a obtenir el
consentiment informat per part dels responsables de l'infant, així
com a informar-los del procés terapèutic.
- Els pares / tutors tenen un paper fonamental com a agents del
canvi. Molt probablement hagin contribuït a l'inici i / o
manteniment del problema i més pot ser que el problema estigui molt
relacionat amb situacions específiques de la seva interacció. Implicar els
adults responsables serà fonamental per garantir l'èxit de la
teràpia, bé sigui canviant aspectes fonamentals del seu comportament
o com coterapeutes dels canvis que es promouen en teràpia.
c. Característiques de la intervenció amb els pares o tutors
Per tot l'exposat en l'apartat anterior, en el procés terapèutic
hi ha un objectiu transversal als objectius concrets del cas: que els adults
posseeixin el coneixement suficient sobre el funcionament del comportament
infantil perquè puguin ser cada vegada més autònoms en la modificació del
comportament dels nens. Així, activitats com l'explicació de l'anàlisi
funcional del problema o l'explicació dels principals processos d'aprenentatge
seran elements fonamentals en la intervenció psicològica si volem
garantir no només l'èxit de la teràpia sinó el manteniment dels canvis a
llarg termini.
Ja que està demostrat que l'actuació immediata sobre el problema
resulta més eficaç, estar present en el context on apareix resulta de
especial rellevància. És per això que es té molt en compte la presència d'altres
professionals (professors, educadors ...) a l'hora d'elaborar la intervenció.
En qualsevol cas, encara que el paper dels pares sol ser primordial en el
procés terapèutic, la decisió sobre si intervenir només amb el nen, només amb
els adults o amb tots dos dependrà de variables específiques del cas, no
tant de l'edat sinó més aviat del tipus de problema i del desenvolupament maduratiu
del nen. Independentment de la decisió, el psicòleg ha d'informar i
sol·licitar permís com a pas previ a la intervenció. A més, cal ser cauts
PECULIARITATS A LA TERÀPIA EN ADULTS
Som el que vivim i som el que fem per canviar el que som
tractament psicològic
Els problemes psicològics es formen a la persona a través de les relacions que manté amb el món i amb els altres en interacció amb les demandes i nombroses exigències de la societat actual. En la teràpia psicològica observem que quan tenim problemes, amb freqüència adoptem una sèrie de conductes problemàtiques que ens indiquen que la persona no s'adapta a les demandes de la seva vida.
Resultat d'imatges de IMAGENES PERMITIDAS PSICOLOGO GRATIS
La tasca del psicòleg en la teràpia psicològica serà guiar la persona, per a adoptar noves maneres de pensar i afrontar la realitat que li permeti l'alleujament i superació de l'angoixa, la depressió i l'estrès i la millora general en la qualitat de vida, felicitat i satisfacció.
Els trastorns emocionals constitueixen un important problema de salut pública i nombrosos problemes aparentment físics, tenen el seu origen en conflictes emocionals no resolts. Alguns exemples són la hipertensió, símptomes gastrointestinals, mals de cap, problemes a la pell, de son i un llarg etcètera ..
Per això, cal comprendre, resoldre, educar i prevenir problemes fomentant la responsabilitat i el coneixement de la persona en el propi control de la salut emocional, fomentant un paper actiu en el seu canvi durant la teràpia psicològica.
El psicòleg terapeuta és un expert en avaluar, comprendre i treballar la conducta i els processos mentals. Mitjançant una teràpia psicològica adequada se superen els trastorns emocionals i també dificultats en la relació amb els altres, com la timidesa, dèficit d'habilitats socials, problemes de parella, etc.
Moltes persones sense problemes greus busquen també ajuda professional per entendre millor els seus comportaments i sentiments, per fomentar la seva autocreixement i el seu desenvolupament personal, prevenint així també l'aparició de trastorns psicològics, millorant el seu benestar i el seu estat de salut i enfortint les parts sanes i saludables que posseeix la persona.